News

Со овој меморандум се проширува соработката меѓу двете компании.

Потпишан е меморандум за соработка меѓу Фабрика Карпош, АД Скопје и “Trace Group“, Бугарија. Со овој меморандум се проширува соработката меѓу двете компании, со што се зајакнува позицијата на Фабрика Карпош на меѓународниот пазар со бетонски елементи.