News

GET IN TOUCH
Изведено е оформување и поплочување на пешачката зона по цела должина на ул.4-ти Ноември.

Фабрика Карпош учествуваше и во реконструкција на улиците во Битола. Изведено е оформување и поплочување на пешачката зона по цела должина на ул.4-ти Ноември. Во истиот период (септември – декември, 2012год) Фабрика Карпош учествуваше во изведувањето на градежни работи за реконструкција на спојот на ул.Иван Милутиновиќ и ул.Столарска, и дефинирање и формирање на пешачката зона пред Медицинскиот Уред, во Централно градско јадро, во Битола.